Několik obcí na Šternbersku je stále odkázáno na pitnou vodu z cisteren

blank

Od 22. září jsou obyvatelé Domašova nad Bystřicí, Jívové, Horní Loděnice a Hraničných Petrovic na Šternbersku odkázáni na pitnou vodu z cisteren. Ve vzorcích z řeky Bystřice byl zaznamenán vyšší obsah huminových látek. S pitnou vodou mají v oblasti potíže opakovaně, na jaře přinesl komplikace tající sníh. V pondělí 9. října se starostové dotčených obcí dohodli s vodohospodáři na prověření vrtu v Hraničných Petrovicích.

Surová voda z Bystřice, kterou v současnosti nemůže pro pitné účely zpracovat domašovská úpravna vody, způsobila údajně několika dětem kožní problémy. Na cisterny budou obyvatelé čtyř obcí odkázáni minimálně do druhé poloviny října. Zdrojem znečištění jsou vydatné zářijové deště a kůrovcová kalamita související s těžbou smrků ve svazích v okolí Bystřice. Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí.

Starostové jednotlivých obcí jednali s vodohospodáři o možném řešení. Naděje jsou upírány k vrtu v Hraničných Petrovicích. Obce momentálně disponují předběžnou studií a prvními rozbory odebraných vzorků vody. Využitelnost zdroje posoudí dva přizvaní nezávislí hydrogeologové. Případné napojení obcí na skupinový vodovod je však pravděpodobně otázkou několika let.

Scroll to Top