Znečištění vody v řece Bystřici má přírodní charakter

blank

Téměř dva týdny jsou obyvatelé Domašova nad Bystřicí a tří okolních obcí na severním Olomoucku odkázáni na pitnou vodu z cisteren. Podle České inspekce životního prostředí má znečištění vody v řece přírodní charakter a souvisí s vydatnými dešti. Ačkoliv se kvalita vody zlepšuje, tak se podle  provozovatelské Moravské vodárenské nedá odhadnout termín ukončení náhradního zásobování.

Inspekce se začala o kvalitu vody v  Bystřici zajímat poté, co ji o to požádala radnice v Bruntále. Voda v říčním toku i u prameniště v lesích poblíž Dětřichova měla nahnědlou barvu. Inspektoři na základě žádosti radnice odebrali tři vzorky z různých částí toku. „Nebylo zjištěno, že by znečištění pocházelo od konkrétního znečišťovatele. Bylo výsledkem přírodních procesů. V důsledku dlouhodobých srážek docházelo k nasycení půdy vodou a následnému odtoku vod s hnědým zbarvením dále po proudu,“ uvedla mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

Ve vzorcích z vody byl zjištěn vyšší obsah huminových látek. Jedná se o organické látky, které se nacházejí téměř ve všech vodách v přírodě. Moravská vodárenská přerušila dodávku pitné vody do Domašova nad Bystřicí, Jívové, Horní Loděnice a Hraničných Petrovic v pátek 22. září.  Ve stejných obcích stejný problém řešili začátkem letošního března. Komplikace přinesl tající sníh, který zhoršil kvalitu vody, a obyvatelé byli odkázáni na pitnou vodu z cisteren. 

Scroll to Top