Rozsáhlé investice Teplárny Písek

blank

Dodávky tepla a teplé užitkové vody pro Písek zajišťuje společnost Teplárna Písek, která je v provozu od roku 1987. Letos začala akce „Písek – Horkovod Východ“ za 81 milionů korun, která zahrnuje výměnu parovodních rozvodů za horkovodní a následně výměnu sekundárních čtyřpotrubních rozvodů za dvoupotrubní s instalací kompaktních předávacích stanic.

„Právě na sídlišti Jih v současné době probíhá realizace části výše zmíněné výměny parovodních rozvodů za horkovodní v rámci akce Písek – Horkovod Východ,“ sdělila ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková. Součástí je výměna rozvodů a instalace kompaktních stanic v panelových domech. To umožní nastavení individuálních požadavků teplot topné i teplé vody v bytových domech. Na období 2018-2020 je plánován projekt „Přechod parovodu na horkovod – Písek“ za 300 milionů korun, jehož výhody spočívají především v energetických úsporách a větším komfortu pro koncové uživatele díky lepší regulaci soustavy. Dále bude zrealizována akce „Plynofikace Výtopna Samoty,“ na kterou je vyčleněno 41 milionů korun a dalších 80 milionů bude putovat do odsíření.

„V současné době máme zpracovaný finanční plán na příštích 15 let, který podrobně analyzuje možnost financování výše uvedených investic. Část z nich budeme realizovat z vlastních prostředků, část pokryjí úvěry. Dále využíváme možnost získat investiční podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Životní prostředí,“ uvedla Žáková.

Společnost Teplárny Písek vznikla privatizací podniku Jihočeské energetické závody. Majoritním vlastníkem je město Písek.

Foto, zdroj: Písecký deník 

Scroll to Top