Povodí Moravy odstraní sedimenty z nádrže Letovice

blank

K odtěžení sedimentů z letovické nádrže podnik využije snížené hladiny během modernizace hráze vodního díla. Povodí Moravy se na odstranění sedimentů dohodlo se zástupci okolních obcí. Průzkum lokality byl zahájen v červnu, nyní zpracovávají vodohospodáři studii pro realizaci projektu.

Sedimenty ze dna nádrže Letovice budou odstraněny od přítoku po zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov, dále pak v Lazinovské zátoce. V srpnu Povodí Moravy projekt představilo městským úřadům v Letovicích, Boskovicích a na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Jednání se pravidelně účastní zástupci dotčených municipalit.

„Do konce letošního roku necháme zpracovat studii proveditelnosti. Na základě výsledků studie vznikne během roku 2018 dokumentace pro stavební povolení. Do konce roku 2018 předpokládáme získání stavebního povolení a začátkem roku 2019 budeme mít zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby tak, aby práce mohly proběhnout za snížené hladiny vody v nádrži současně s rekonstrukcí hráze vodního díla Letovice,“ přiblížil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Kromě těžby sedimentů také vodohospodáři vyčistí břehy a podniknou nezbytné kroky pro ochranu živočichů v nádrži.

Práce na letovické nádrži však mohou začít až po dokončení rekonstrukce vodního díla Boskovice z důvodu možnosti nadlepšování průtoků ve Svitavě z této nádrže. Povodí Moravy zahájilo modernizaci vodní nádrže Boskovice na Blanensku před několika týdny. Podle odhadů potrvá dva roky. Zvětší se průtočná kapacita současného bezpečnostního přelivu, aby při povodních nehrozilo přelití nebo protržení sypané hráze. Náklady na rekonstrukci dosáhnou v Boskovicích 138 milionů korun.

Scroll to Top