SVS zaplatí Veolii 1,94 miliardy korun

blank

Severońćesk√° vod√°rensk√° spoleńćnost zaplat√≠ francouzsk√©mu koncernu Veolia za pades√°tiprocentn√≠ pod√≠l v¬†Severońćesk√Ĺch vodovodech a kanalizac√≠ch t√©mńõŇô 2 miliardy korun. SVS vlastn√≠ 458 obc√≠ a mńõst v¬†√östeck√©m a Libereck√©m kraji. Od ledna 2019 tak z√≠sk√° spoleńćnost plnou kontrolu nad vod√°renskou infrastrukturou v¬†severn√≠ch ńĆech√°ch.

Akcion√°Ňôi schv√°lili prodej uŇĺ v¬†ńćervnu, ale kupn√≠ cena podl√©hala obchodn√≠mu tajemstv√≠ a podle pŇôedsedy pŇôedstavenstva Tom√°Ň°e Indry ji mohla spoleńćnost zveŇôejnit aŇĺ po zanesen√≠ kupn√≠ smlouvy do registru. Severońćesk√° mńõsta a obce jsou tak mezi prvn√≠mi v¬†republice, kter√© pŇôevzaly provozov√°n√≠ infrastruktury od soukrom√© spoleńćnosti pod svoji kontrolu.

SVS se na zmńõnu dlouhodobńõ pŇôipravovala a pro tyto √ļńćely zŇô√≠dila √ļńćelov√Ĺ fond, ve kter√©m m√° naŇ°etŇôeno 811 milionŇĮ korun. Ve hŇôe byla i varianta zcela nov√© provozn√≠ spoleńćnosti, kter√° by si vŇ°ak vyŇĺ√°dala investici minim√°lnńõ ve v√ĹŇ°i 3,5 miliardy korun a byla by spojena s¬†Ňôadou rizik. Podle veden√≠ SVS nebude m√≠t zmńõna dopad na kvalitu sluŇĺeb a cenu vodn√©ho a stońćn√©ho.

Zdroj: ńĆesk√° televize¬†

Scroll to Top