Jičín do vodohospodářské společnosti vloží čtyřicetimilionový nepeněžitý vklad

blank

Jičínské vodárny získají od města majetek ve výši 39 398 000 Kč. Jedná se o vodovodní potrubí a kanalizační síť. Jičín naopak získá 22 591 kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. Hodnota akcie ale je 1744 Kč. Město tak získává akcie stejné hodnoty, jako je vložený majetek. V takovém případě se hovoří o emisním ážiu, rozdílu mezi nominální hodnotou získaných akcií a tržní hodnotou akcie. Podmínky kapitálových vkladů včetně ážia určila v roce 2016 valná hromada vodohospodářské společnosti a týkají se všech subjektů, které by do vodáren chtěly vložit majetek.

 

Scroll to Top