Praha do roku 2022 investuje do vodohospodářské infrastruktury 17,72 miliardy korun

blank

Mezi lety 2018 až 2022 bude hlavní město významně investovat do rozvoje vodovodů a kanalizací. Střednědobý investiční plán schválili 26. září pražští radní. Větší částka půjde do rozvoje infrastruktury pro odpadní vody, 10,38 miliardy, 7,34 miliardy pak do vodovodů a úpraven pitné vody. Převážnou část investic bude město financovat z prostředků, které dostává za pronájem vodohospodářské infrastruktury, dvě miliardy dodá z vlastních zdrojů.

Příští rok by měla začít první etapa dostavby vodovodního řadu mezi vodojemem Chodová a Kyjským uzlem, který je nutný pro posílení vodovodní infrastruktury v jihovýchodní Praze. Za tři etapy město vynaloží 720 milionů korun.

O něco menší částku, 650 milionů korun, pak Praha investuje do rekonstrukce úpravny v Káraném a dalších 166 milionů korun na modernizaci úpravny vody v Podolí. V současnosti se intenzivně pracuje na rozsáhlé modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově za dvě miliardy korun. V roce 2018 Praha celkem investuje do rozvoje kanalizací 841 milionů, o rok později zhruba dvakrát tolik a v roce 2020 1,71 miliardy. V oblasti kanalizací půjde příští rok částku 535 milionů, v roce 2019 o 867 milionů, v roce 2020 o 1,2 miliardy korun a v roce 2021 o 1,94 miliardy korun.

Scroll to Top