Kompenzace zemědělcům za letošní sucho

blank

Vláda ČR schválila částečné náhrady škod zemědělcům za letošní sucho. Ti obdrží 2 miliardy korun. Dalších 208 milionů dostanou ovocnáři a lesní školkaři za jarní mrazy, které jim zničily úrodu.

„Díky dvěma miliardám ze státního rozpočtu, které dnes schválila vláda, částečně pomůžeme nejvíce poškozeným zemědělským podnikům, u nichž by kvůli letošnímu suchu hrozilo ukončení jejich činnosti. Peníze na kompenzace za mrazy získáme z ušetřených prostředků z loňska, což je zhruba 57 milionů korun, vláda pak odsouhlasila zvýšení našeho rozpočtu o 151 milionů. Celkem tak můžeme ovocnářům a lesním školkařům poskytnout jako kompenzaci za letošní mrazy 208 milionů korun,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Za sucho budou kompenzace vypláceny z Rámcového programu řešení rizik a krizí v zemědělství. Při vyplácení bude stanovena maximální úroveň celostátního výnosu pro jednotlivou plodinu za posledních pět let a při jejím překročení nebude možné o kompenzaci dále žádat. Nejhůře postiženy suchem byly zemědělské oblasti na jižním Brněnsku, Hodonínsku, Uherskohradišťsku, v části Středočeského kraje a jižních Čech.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR a Sdružením lesních školkařů ČR přidělí také kompenzaci pěstitelům ovoce ve výši 200 milionů za škody vzniklé při jarních mrazech a dalších 8 milionů pěstitelům školkařským výpěstků.

Ministerstvo zemědělství v létě dokončilo v návaznosti na sucho a nedostatek vody strategický dokument. Základem souboru opatření je posílit schopnost krajiny, aby zadržovala vodu. Ministerstvo se zaměřuje na využití retenční kapacity lesní a zemědělské půdy a na pozemkové úpravy. V roce 2016 schválila vláda přípravu 12 dotačních programů, které se týkají hospodaření s vodou. Předpokládány rozsah těchto programů činí do roku 2021 13,6 miliardy korun a další 4,3 miliardy korun představuje spoluúčast žadatelů. Tyto programu jsou zaměřeny zejména na zadržení povrchových vod v krajině nebo zvýšení počtu rybníků.

Scroll to Top