Navštivte poldr na Odře kousek za hranicemi s Polskem

blank

Zajímavé místo, které vybízí k podzimnímu výletu, se nachází jen několik kilometrů od Bohumína na polské straně hranice u řeky Odry, která kousek odsud přijímá vody Olše. Povodňová nádrž Buków pojmenovaná podle blízké obce byla vybudována v letech 1989-2002, její rozloha je 830 hektarů, dokáže pojmout až 53 milionů kubíků vody. V souvislosti s těžbou štěrku se rozloha poldru navíc průběžně zvětšuje.
Poldr leží na území tří obcí – Gorzyce, Lubomia a Wodzislaw Slaski – a slouží jako jeden z hlavních systémů protipovodňové ochrany pro Raciborz, ale do jisté míry i pro Opole a Wroclaw. Význam poldru se bude v budoucnosti ještě zvyšovat.
Vodní plocha a její okolí se staly biologicky rozmanitým místem, kde žije velké množství zvířat (především druhů ptáků) i rostlin. Jde o krajinu, kde se snoubí tradiční zemědělská činnost, kterou výstavba poldru omezila, stará a slepá ramena vodního toku, ale také periodicky zaplavovaná území.
Místo si získalo oblibu mezi rybáři, ale také těmi, kteří rádi vyrazí na vodu na loďce nebo člunu.
Více informací o zajímavém místě najdete například zde.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top