Bývalá plynárna v Karlových Varech se zbaví kontaminované zeminy a dehtových vod

blank

Stát uhradí 180 milionů korun na likvidaci ekologických zátěží v areálu bývalé plynárny v karlovarské části Tuhnice. Lokalita patří společnosti innogy. Odpad vznikl v důsledku dlouhodobé výroby svítiplynu. Při zahájení odtěžení o tom informoval generální ředitel innogy Tomáš Varcop.

Tuzemské plynárenství prošlo v roce 2002 privatizací. Před patnácti lety se Česko zavázalo, že likvidaci ekologických zátěží uhradí. Dekontaminace v Karlových Varech bude patřit k těm rozsáhlejším. Podle ředitele dceřiné společnosti innogy GrindServices, Pavla Kačera, půjde na západě Čech o odtěžení kontaminované zeminy a dehtových vod. V Tuhnicích se od roku 1867 vyráběl svítiplyn a tehdejší technologie neměly dostatečnou účinnost.

Mezi jednotlivými kroky dekontaminace bude nutný dlouhodobý monitoring. Odtěžení odpadu má skončit v roce 2022, ale další dva roky musí být areál, ze kterého bude vytěženo asi 18 000 tun zeminy, přísně sledován. Sanaci bude zajišťovat jako dodavatel konsorcium San Tuhnice. Tvoří ho Rekultivace Ústí nad Labem, Vodní zdroje Praha a AVE CZ odpadové hospodářství. Likvidace starých ekologických zátěží v Tuhnicích do současnosti stála kolem 300 milionů korun. 

Stále mnoho otazníků však visí kolem využití nedaleké bývalé vodárny. Objekt dnes využívají k přebývání bezdomovci. Podle karlovarského primátora Petra Kulhánka se už v minulosti městu ozvali zájemci o objekt. Kulhánek však dodal, že se jednalo pouze o ideové záměry bez náznaku konkrétního projektu. Územní plán říká, že areál bývalé vodárny je určený pro drobnou výrobu a služby.

Foto: iDNES.cz 

Scroll to Top