Zdroje podzemní vody v Jeseníkách mohou zásobovat až dva miliony obyvatel

blank

Před několika týdny jsme informovali o rozsáhlém výzkumu České geologické služby. Jedny z nejzajímavějších výsledků objevily testy v Jeseníkách, kde se nacházejí významné zdroje podzemní vody. Ty by mohly například zásobovat některé oblasti na Hané, které se blíží svým kapacitním možnostem.

Z podzemních zdrojů vody dnes lidé na Jesenicku využívají zhruba pět procent. Právě tyto zdroje můžou zajistit bezpečné a kvalitní zásobování, například oblastem ohroženým suchem, například na Hané. „Jesenicko je bohaté na vodu, protože jsou zde vysoké srážkové úhrny a jedná se o geograficky rozsáhlou oblast. Podzemní vody je v Jeseníkách hodně, byť se zásoby nevyskytují ve velkých hloubkách tak, jako v některých jiných oblastech v České republice,“ uvedla vedoucí hydrogeoložka projektu Rebilance zásob podzemních vod Renata Kadlecová.

Za rok naprší v Jeseníkách 750 až 1100 litrů vody na metr čtvereční, což je v celorepublikovém měřítku nadprůměrné číslo. Vsakování srážek napomáhají husté lesy, pastviny a nízká teplota vody. Teoreticky by dokázaly podzemní zdroje zásobovat dva miliony lidí, což je důležité především pro ohroženou jižní oblast Olomouckého kraje. Hané však pomáhá voda z Jeseníků už nyní.

„Jeseníky dotují podzemní vodou Mohelnickou brázdu včetně značně mocných čtvrtohorních sedimentů podél toku řeky Moravy a jejích přítoků, kde jsou již významné odběry podzemní vody pro velké sídelní celky. Každopádně je si třeba uvědomit, že Česká republika je střechou Evropy, kde pramení řada významných řek a že jak povrchová, tak podzemní voda z našeho území odtéká. Proto je důležité průběžně sledovat zásoby a kvalitu podzemní vody v republice a chránit ji a šetrně s ní hospodařit,“ doplnil náměstek pro geologii České geologické služby Petr Mixa.

Zdroj: Olomoucký deník 

Scroll to Top