Sweco Hydroprojekt: Poznatky z modernizací a rekonstrukcí úpraven vody

blank

S další zajímavou přednáškou vystoupili na 12. bienální konferenci zástupci společnosti Sweco Hydroprojekt, která má dlouholetou zkušenost s modernizací, rekonstrukcí a výstavbou úpraven vod. 

V současnosti poskytuje nabídka technologických zařízení mnoho příležitostí, jak řešit rekonstrukci nebo modernizaci technologické linky úpravy vody. Podle Sweco Hydroprojekt si je však důležité uvědomit, že každá upravovaná voda má své specifické vlastnosti, které se nejvýrazněji mění v závislosti na ročním období. Při předprojektové a projektové přípravě je potřeba vždy vyhledat nejoptimálnější řešení v oblasti požadavků na pitnou vodu a požadavků na optimalizaci investičních a provozních nákladů.

Technologickou linku úpravny je nutné vytvořit jako kombinaci technologií, které splní požadavky na zajištění výstupu z úpravny vody. Proto je v rámci přípravy vhodné pro pochopení procesů úpravy vody a hledání nejideálnějšího řešení provést modelové testy. Už při přípravě projektu se tak podaří vyřešit řadu technických problémů a předvídat možné komplikace při realizaci.

Sweco realizuje desítky tisíc projektů pro zajištění pitné vody, funkční infrastruktury a udržitelných energetických řešení v 70 zemích po celém světě. 

Ilustrační foto

Scroll to Top