12. bienální konference: Úpravna vody v Trnové dostala po černém období nové ...

blank

Úpravna vody Trnová vyrábí pitnou vodu z vltavské vody, která je odebírána z nádrže Vraná. Objekt se do novodobé historie zapsal jako odstrašující příklad neschopnosti úpravy pitné vody pro obec Trnová, kde neprůhledné vlastnické vztahy a provozovatel bez zaměstnanců stáli za skutečností, že obyvatelům obce několik měsíců netekla pitná voda. S nástupem nového provozovatele v roce 2016 se situace stabilizovala a úpravna opět spolehlivě funguje.

V úpravně vody Trnová byly instalovány nové technologické prvky, kterými jsou keramická membránová mikrofiltrace AMAY 5, paralelně běží filtrace s náplní Filtralite Mono-Multi a na spojené lince za těmito technologiemi filtry s GAU a UV dezinfekce. Úpravy byly nutné vyřešit co nejrychleji a s co nejmenšími náklady, protože se připravuje odstavení zdroje a přepojení na přivaděč vody z Prahy. Současné uspořádání technologické linky úpravny Trnová poskytuje vysokou účinnost odstranění biosestonu a mikrobiálního znečištění. 

Ilustrační foto 

Scroll to Top