Tristní stav vodohospodářské infrastruktury v Srbsku je velká příležitost pro české investory

blank

V Srbsku, které se dodnes vypořádává s krvavým rozpadem Jugoslávie v 90. letech, měla občanská válka drastický dopad na hospodářství. V součtu s dlouhodobou politickou nestabilitou, častými změnami ekonomických priorit a odkládáním investic do takzvaných zelených technologií, je výsledkem tristní stav tamějšího odpadového hospodářství, čistíren odpadních vod, emisí v průmyslu a energetiky.

Odborné odhady hovoří o tom, že si celková ekologizace Srbska vyžádá nejméně 14 miliard eur. Největší investice bude potřeba ve vodohospodářské infrastruktuře, kde bude v následných 15-20 letech potřeba zhruba 9 miliard eur, z čehož by měly hned 4 miliardy připadnout na čistírny odpadních vod. Přibližně 53 % nákladů by měly pokrýt dotace z evropských fondů a zbývajících 47 % by si mělo Srbsko zaplatit samo.

Dnes je v Srbsku čištěno zhruba 5-10 % odpadních vod a na kanalizační síť je připojena pouhá třetina obyvatelstva. V zemi funguje asi 40 čistíren odpadních vod a odpovídající čistírnu nemá ani Bělehrad, který vypouští odpadní vody do Dunaje a Sávy.

V Srbsku plánují postavit 320 čistíren odpadních vod různých velikostí. Právě tady vidí české firmy mimořádnou příležitost, kdy by mohly využít svých zkušeností z budování vodohospodářské a ekologické infrastruktury v ČR. Stejně tak by se mohla pozornost českých společností zaměřit na zastaralý a neefektivní srbský systém zásobování vodou. Podobná situace panuje na Balkáně i v oblasti elektrické energie a tepla. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě už registruje zvyšující se přítomnost českých společností na srbském trhu.

S budováním vodohospodářské infrastruktury v zahraničí má bohaté zkušenosti také společnost Sigma, která je z historického hlediska nejvýznamnější českou firmou orientující se na výrobu čerpadel. Nejdůležitějším zahraničním trhem je pro Sigmu severoafrický Egypt. V deltě Nilu má padesát stanic sloužící k závlahám. Společnost exportovala i do další politicky nestabilní země. Do Iráku dodávala čerpací stanici pitné vody a lahvovací linku. Dalším velkým trhem pro Sigmu je Indie.

Zdroj: Hospodářské noviny 

 

Scroll to Top