Václava Dvořáka střídá v pozici ředitele ČHMÚ Mark Rieder

blank

Od 1. října 2017 se ředitelského křesla Českého hydrometeorologického ústavu ujme přírodovědec Mark Rieder. Ve funkci končí dlouholetý ředitel ústavu Václav Dvořák, který odchod vzhledem k dosažení důchodového věku předem avizoval. Ministr životního prostředí Richard Brabec od nastupujícího ředitele očekává nový pohled na fungování a směřování organizace.

Mark Rieder je absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, dosavadní ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM , člen České vědeckotechnické společnosti a předseda mezirezortní komise Voda – Sucho. Václav Dvořák vedl ČHMÚ od roku 2011 a úmysl pozici ředitele opustit oznámil ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi v dubnu tohoto roku. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo šest uchazečů. Konkurz vyhrál Rieder na základě doporučení výběrové komise.

„Jsem si jist, že nový šéf ústavu je odborníkem i dobrým manažerem, který ještě posílí pozici ČHMÚ coby resortní organizace MŽP jako našeho klíčového partnera při ochraně obyvatel před smogem, suchem nebo povodněmi. Měl jsem tu možnost spolupracovat s ním především v oblasti zvládání sucha i ochrany vody, jsem o jeho kvalitách přesvědčen,“ řekl Richard Brabec.

Podle Marka Riedera bude jeho hlavním cílem rozvíjet a zpřesňovat současný stav odborných činností a povinností ČHMÚ, k nimž patří předpovědní a výstražná služba, meteorologie a klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. „Dále bych rád vytvořil motivační prostředí pro všechny zaměstnance a všechny stupně řízení. Tímto způsobem lze ČHMÚ přetvořit v prestižní, na státním rozpočtu finančně méně závislou organizaci, která bude aktivním a moderním způsobem plnit svoje funkce vůči veřejnosti a státu,“ doplnil budoucí ředitel ČHMÚ Rieder.

Zdroj: MZP

Foto: Archiv HN 

 

Scroll to Top