SmVaK Ostrava vyměňují bezvýkopovou metodou pět kilometrů vodovodního řadu

blank

Vzhledem k ukončení zásobování pitnou vodou vojenského újezdu Libavá a Města Libavá společností SmVaK Ostrava je nutné zefektivnění dodávek do části Budišova nad Budišovkou – Podlesí. O zásobování vojenského prostoru a Města Libavá se nyní stará Armádní Servisní. Vodohospodáři pětikilometrový vodovodní řad vyměňují rychlou, efektivní a ekologickou bezvýkopovou technologií.

„Vodovodní řady byly dimenzovány na výrazně vyšší odběry, což se poté, kdy jsme přestali zásobovat Libavou, změnilo. Kdybychom stavbu spočívající mimo jiné v úpravě stávajících řadů i vystrojení zrychlovací čerpací stanice neprovedli, voda by se v potrubí zdržela neúměrně dlouhou dobu. To by mělo dopad na její kvalitu pro konečné odběratele v Podlesí. Nevyhovující by byly i tlakové poměry v síti,“ uvedl ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

V celé délce bude výměna provedena bezvýkopovou metodou. Společnost už tuto metodu využila například při budování vodovodu v nedalekých Nových Těchanovicích a Lhotce. Výhodná je zejména nižšími náklady v porovnání s výkopovými metodami a také v rychlosti provedení.

Součástí stavby je rovněž přepojení šesti vodovodních přípojek, následné napojení nového potrubí ve zrychlovací čerpací stanici v Budišově a úprava vystrojení zrychlovací čerpací stanice s vodojemem o objemu padesát metrů kubických v Podlesí.

V oblasti také SmVaK Ostrava na jaře dokončila rozsáhlou rekonstrukci své největší úpravny pitné vody ve Vítkově. Ta trvala dva roky a stála 130 milionů korun.

Od března se obyvatelé Města Libavá potýkali s kontaminací vody, která obsahovala nadlimitní množství uranu. „Ve zdroji pitné vody, která je majetkem armády, se našla zvýšená hodnota uranu. Vodovod a kanalizace se začaly pokládat koncem roku 2015. Na začátku letošního roku si obec převzala vybudovaný vodovod a kanalizaci od armády,“ uvedla při vzniku problému starostka Štěpánka Tichá. Kontaminovaná voda tekla z úpravny Velká Střelná, která jako obec zanikla po vzniku vojenského prostoru Libavá. Rozbory ukázaly, že má uran ve vodě geologický původ. Podle odborníků je v české krajině celá řada míst, kde se uran objevuje. Výjimečné nejsou ani případy, kdy se na tuto skutečnost přijde právě v armádních zdrojích.

Scroll to Top