Po proudu Bystřice s vojenským újezdem Libavá po boku

blank

Vojenské újezdy jsou vždy tajemnými a působivými místy. Jde o kombinaci nepřístupné, a proto často unikátní krajiny, kde provádí své operace armáda, a nízkého osídlení těchto odlehlých míst s pohnutou historií. Jako by byla násilně přerušena historie místa, která se často velice rychle měnila podle politické a bezpečnostní situace v zemi. U západního okraje vojenského újezdu Libavá je tato situace umocněna vysídlením převážně německých měst a obcí po druhé světové válce, příchodem nových obyvatel s kořeny v jiných částech země, zánikem řady osad a míst, stejně jako devastací některých především náboženských památek.

Od 1. ledna 2016 došlo v případě Libavé ke zmenšení lokality vyhrazené armádním účelům o 80 čtverečních kilometrů na 327 kilometrů čtverečních. Z vojenské správy se vyčlenily některé obce (Město Libavá, Luboměř pod Strážnou, Kozlov), některá území byla připojena k původním obcím.

Výlet Přírodním parkem Údolí Bystřice začíná v obci Domašov nad Bystřicí zhruba třicet kilometrů severně od Olomouce, pět kilometrů západně od města Libavá na hranici Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Do místa je možné dojet autem nebo vlakem. Prochází jím totiž trať Olomouc – Bruntál.

Domašov nad Bystřicí je typickým příkladem místa v Sudetech, které na svůj rozvoj stále ve značné míře čeká. Řada objektů vyžaduje opravu. Máte místy pocit, že se tady zastavil čas.  Z obce se vydáme po modré turistické značce, sejdeme k říčce a půjdeme dále po jejím proudu. Po dvou kilometrech dojdeme k zajímavé přírodní památce s názvem Kamenné proudy u Domašova. Jde o jedinečnou ukázku mrazového zvětrávání hornin v podmínkách věcně zmrzlé půdy, kdy docházelo k pohybu materiálu po svahu za přítomnosti ledu.

Modrá značka nás dovede nad skalnaté údolí řeky, budeme mít krásné výhledy na okolní krajinu hustých lesů i náhorních luk a polí. Často se budeme setkávat se značkami, které nás budou upozorňovat, že se nacházíme na samé hranici vojenského újezdu.
Dojdeme zpátky k vodě a přejdeme můstek u Pstruží líhně Bělá, po mírném stoupání dorazíme k činnému břidlicovému lomu společnosti Moravskoslezská břidlice (lokalita Jívová, dobývací prostor Domašov nad Bystřicí I). Budeme pokračovat údolím nad řekou a dojdeme k Panskému mlýnu – objekt prochází vkusnou rekonstrukcí. Celou cestu kopírujeme nejen vodní tok, ale také železniční trať, která členitý terén často překonává po ocelových mostech, případně díky tunelům skalním masivem. Podél řeky podél trasy narazíme na několik chatových osad. Tok řeky se postupně rozšiřuje, voda překonává mohutné balvany, ale také se klikatí klidnými a romantickými zákoutími. Půjdeme klidným údolím, kdy čas od času narazíme především na cyklisty nebo houbaře.

U železniční zastávky Hrubá Voda – Smilov projdeme mostem pod tratí a mírně vystoupáme k přírodní rezervaci Hrubovodské sutě. Půjdeme dále na svahu skalnatého údolí smíšeným lesem, budeme mít stále výhled na protější svah strmého údolí, místy na rozlehlé lesy vojenského újezdu za ním.
Obec Hrubá Voda působí zpočátku spíše jako chatová osada, postupně dojdeme do nově vybudovaného Parku sportu Hrubá Voda. Ten nabízí ubytování v kompletně zrekonstruovaném hotelu, bobovou dráhu, projížďky na koních nebo adrenalinovou stezku pro děti s názvem Kamzíkova stezka. Naproti sportovnímu parku se nachází vlakové nádraží. Původně reprezentativní secesní budova chátrá, přilehlé budovy jsou v různé fázi rozpadu. Na objektu je cedule, že je nádraží na prodej. Lepší budoucnost si krásná budova určitě zaslouží.

Z Hrubé Vody je možné dojet vlakem zpět do Domašova. Kdo je turisticky zdatný, může ale pokračovat dále a dojít do obce pěšky. Zhruba po kilometru po projití zástavby se za bývalým břidlicovým lomem modrá turistická značka stáčí ze silnice do mírného kopce do lesa. Budeme mírně stoupat smíšeným lesem, po levé straně budeme mít další bývalý břidlicový lom. Lidskou aktivitu zde ale už do značné míry zakryla příroda.
Oblast v minulém období zasáhla kůrovcová kalamita. Půjdeme kolem velkého množství pokácených smrků a jejich překladišť tam, kde čekají na odvoz k dalšímu zpracování. V místech, kde těžba probíhá, je třeba být opatrný. Na rozcestí Jedlina se modrá značka ostře stáčí, my ji opustíme a budeme pokračovat po lesní silničce/cyklostezce další dva kilometry lesem, než narazíme na jeho kraji na žlutou turistickou značku. Ta nás dovede po necelých dvou kilometrech do obce Jívová.

Půjdeme přes rozlehlé podhorské louky a pole, otevřou se před námi široké panoramatické výhledy na krajinu Nízkého Jeseníku, ale i údolí Bystřice. Z Jívové půjdeme směrem k údolí po cyklostezce. U lesa opustíme silničku, která pokračuje k železniční zastávce Jívová, a budeme pokračovat po cyklostezce lesem. Přejdeme další působivou louku, která je součást zvlněné náhorní plošiny tak typické pro Oderské vrchy a Nízký Jeseník, odbočíme z cyklostezky do lesa a dojdeme do Domašova.
Celý okruh měří 28 kilometrů. Nastoupáme zhruba 750 výškových metrů. Je dobré si na výlet vyhradit celý den. Trasu najdete zde.

Scroll to Top