Mobilní síť umožní měření srážek a předpovědi záplav

blank

T-Mobile a Katedra hydrauliky a hydrologie Fakulty stavební ČVUT spolupracují na projektu měření srážek pomocí mikrovlnných spojů sloužících k připojení vysílačů do mobilní sítě. Data jsou spolehlivá a mají potenciál pro další využití. Umožní třeba včasné předpovědi odtoku vody z městského povodí, a mohou tak významně přispět k lepší ochraně obyvatelstva a minimalizaci škod způsobených bleskovými záplavami.

„Unikátnost našeho projektu spočívá v kvalitě, s jakou data z mikrovlnných spojů získáváme. Ve spolupráci s T-Mobile jsme vyvinuli software, který umožňuje sbírat data z každého ze stovek těchto spojů po deseti vteřinách, zatímco u metod, jimiž se zabývají výzkumné týmy z jiných zemí, k tomu běžně dochází po čtvrthodině,“ uvedl vedoucí projektu Vojtěch Bareš z ČVUT.

Projekt „Predikce srážkového odtoku v urbanizovaných povodích na základě deštěm generovaného útlumu mikrovlnných spojů telekomunikační sítě“ je v provozu od roku 2013. První tři roky byly věnovány zejména sběru dat z MW spojů a jejich validaci. Jako modelovou oblasti si odborníci vybrali pražské Letňany, kde naistalovali řadu měřících zařízení, především srážkoměry a průtokoměry.

Na základě online informací je například možné efektivněji chránit obyvatele a majetek při bleskových povodních ve městech, optimalizovat provoz městských kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod,
zpřesňovat radarové předpovědi počasí pro větší územní celky, nebo optimalizovat činnost závlahových systémů v zemědělství.

 

Scroll to Top