Marian Jurečka: Realizace přehrady v Nových Heřminovech je ve veřejném zájmu

blank

Ministr zemědělství Marian Jurečka na jaře osobně navštívil Nové Heřminovy na Bruntálsku a sdělil občanům, že projekt tamější přehrady je ve veřejném zájmu. Vyzval také zastupitelstvo, aby konkrétní požadavky předložilo k projednání. Starosta obce Ludvík Drobný zareagoval, že obec žádá, aby ministerstvo zemědělství umožnilo projekt objektivně srovnat s jinou alternativou protipovodňové ochrany. Naposled své poselství Jurečka potvrdil i v dopise zaslaném občanům a zastupitelům. Informoval o tom Bruntálský deník. 

„Při mé návštěvě vaší obce jsem se snažil vysvětlit nutnost realizace protipovodňových opatření na řece Opavě, jejíž stěžejní částí je výstavba nádrže v Nových Heřminovech. Zároveň jsem zdůraznil, že i jiné varianty řešení byly pečlivě zváženy, ale nakonec po odborném posouzení byla tato varianta vyhodnocena jako nejvýhodnější,“ stojí v dopise ministra zemědělství Mariana Jurečky. Zároveň také upozornil, že vláda žádné přehodnocení projektu nechystá.

Obec kritizuje vládu, že se nezabývala alternativními variantami protipovodňové ochrany a v písemné odpovědi Jurečkovi uvedla, že ani jeho dopis nebo osobní návštěva žádnou změnu v požadavcích nepřinášejí.

„Obyvatelé Nových Heřminov svůj postoj k projektu přehrady vyjádřili už v roce 2008 formou referenda. Následně pak v komunálních volbách v roce 2010 a 2014 zvolením zastupitelů, kteří většinově požadují objektivní odborné porovnání protipovodňové ochrany s přehradou a bez přehrady. Za oněch 9 let mohl být náš požadavek dávno splněn a žádný spor mezi obcí a státem nemusel existovat. Vaše ministerstvo se však rozhodlo i prostřednictvím svého podniku Povodí Odry veškeré požadavky obce ignorovat a pokračovat v nátlaku na zastupitele,“ napsalo Marianu Jurečkovi vedení obce.

V srpnu vláda schválila ve věci Nové Heřminovy použití finančních prostředků ve výši 50 milionů korun pro státní podnik Povodí Odry. Peníze jsou určeny pro majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I. etapa v období 2018 až 2019. Ocenění majetku bude vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008. To stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a navazující protipovodňová opatření.

Ilustrační foto

 

 

 

Scroll to Top