Severońćesk√° vod√°rensk√° spoleńćnost od Veolie odkoup√≠ akcie vodovodŇĮ

blank

SVS, kterou vlastn√≠ 458 obc√≠ a mńõst √östeck√©ho a Libereck√©ho kraje, podepsala kupn√≠ smlouvu s¬†francouzskou spoleńćnost√≠ Veolia o odkoupen√≠ akci√≠ v¬†Severońćesk√Ĺch vodovodech a kanalizac√≠ch. Podle informac√≠ MF DNES dosahuje cena 1,9 miliardy korun.

Valn√° hromada¬†Severońćesk√©¬†vod√°rensk√© spoleńćnosti 15. ńćervna odsouhlasila odkup pod√≠lu ve v√ĹŇ°i 50,1 % v Severońćesk√Ĺch vodovodech a kanalizac√≠ch od koncernu Veolia. Pro odkup hlasovalo 54 % akcion√°ŇôŇĮ, majitel√© zhruba tŇôetiny akci√≠ se zdrŇĺeli. Vod√°rensk√° spoleńćnost vlastnńõn√° mńõsty a obcemi chce akcie z√≠skat, aby mńõla vńõtŇ°√≠ vliv na hospodaŇôen√≠ s¬†vodou na severu ńĆech.

Severońćesk√° mńõsta a obce se od ledna stanou pln√Ĺmi vlastn√≠ky vod√°rensk√© infrastruktury. Podle veden√≠ SVS nebude m√≠t zmńõna ve vlastnictv√≠ jak√Ĺkoliv negativn√≠ dopad na kvalitu sluŇĺeb, cenu vodn√©ho a stońćn√©ho nebo objem finanńćn√≠ch prostŇôedkŇĮ, kter√© jsou urńćeny k¬†obnovńõ vod√°rensk√© infrastruktury.

Scroll to Top