Na Nových Mlýnech budou odstřelovat překážky na hladině

blank

Kmeny stromů a další objekty, které překáží při plavebním provozu v nádrži Nové Mlýny, začnou hasiči společně s Povodím Moravy odstřelovat v pondělí 11. září. Kvůli přetrvávajícímu suchu klesla hladina vody. Během odstřelů bude omezena lodní doprava.

„Jde zejména o pozůstatky stromů, které byly při stavbě ponechány v zátopě nádrže. Kromě těchto pařezů se objevují na hladině i staré stavby. Současně se zde vyskytují dočasně vybudované objekty, které sloužily při výstavbě vodního díla. Ty nebyly odstraněny, protože v době napouštění nádrže přišla povodeň, která plochu rychle zatopila bez možnosti tyto objekty zlikvidovat. Jedná se o různé provizorní hrázky, skládky materiálu nebo dočasné přemostění,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Akci spustí 11. září. „Odstřely se týkají nebezpečných překážek, převážně kořenů, pařezů a stromů. Není možné říct, kolik překážek se stihne odstranit. Jsou tam stromy s obvodem kmene 70 cm až 450 cm. Překážky se vytipovávaly průběžně a to Vodní záchrannou službou, Povodím Moravy a Státní plavební správou,“ řekl ředitel Územního odboru Hodonín a vedoucí střelmistr Martin Červenka.

Na poklesu hladiny Nových Mlýnů se podepsalo přetrvávající sucho. Hladina je momentálně na kótě 168,79 metrů nad mořem a naplněnost zásobních prostorů je 72 %. „Vodní dílo Nové Mlýny plní v průběhu léta svůj účel, tedy zajišťuje dostatečný průtok v Dyji a zajišťuje závlahové odběry. Bez soustavy vodních nádrží v povodí, které poměrně významně dotují  zdejší řeky, by situace na Dyji a jejich přítocích byla opravdu špatná a hladina řady toků by klesla pod úroveň, která zabezpečuje vodním živočichům podmínky pro přežití, současně s tím by docházelo také ke zhoršení kvality vody z důvodu nedostatečného naředění odpadních vod,“ doplnil Václav Gargulák. 

Hasiči na Nových Mlýnech odstřelovali zbytky stromů, které se nacházely těsně pod hladinou a představovaly vážné ohrožení pro sportovce a lodě, už začátkem letošního dubna. Stromy v nádrži zůstaly po zatopení lesů v době výstavby Nových Mlýnů. Akce se zúčastnilo 25 hasičů a vodních záchranářů. Střelbou se trénovalo i na akutní zásahy v případě povodní. 

 

 

 

Scroll to Top