Děti ve Valašském Meziříčí pečují o jedinečný mokřad

blank

V meziříčské části Hrachovec se nachází mokřad nazvaný Rybníky. Momentálně se o něj starají děti z oddílu Falco.

„Výskytem chráněných obojživelníků a mokřadních ptáků je to ojedinělá lokalita v celé údolní nivě Rožnovské Bečvy. Významná je populace rosničky zelené, rozmnožují se zde skokani hnědí, zelení a štíhlí, při jarním průtahu se na mokřadu zdržují bekasíny otavní, slučka malá a další vodní ptáci i pěvci,“ uvedl vedoucí oddílu Miroslav Dvorský.

Mokřad má rozlohu zhruba dva hektary a kromě louky jej tvoří také několik tůní a rybníčků. Ochránci přírody se o mokřad starají zhruba dvacet let. „Obnovu vyžadují i samotné vodní plochy. K nim na podzim znovu vyhloubíme již zarostlou tůňku, abychom napomohli zadržování vody v krajině sužované suchem,“ doplnil Dvorský. Aktivity spolku podporuje i Zlínský kraj.

Zdroj: Valašský deník 

Scroll to Top