V Moravskoslezském kraji procházejí modernizací významné vodojemy

blank

Důležité vodojemy Ostravského oblastního vodojemu budou modernizovány. Společnost SmVaK Ostrava v létě zahájila několik investičních akcí v oblasti vodovodních sítí a současně také zaměřuje pozornost na provozované vodojemy. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava provozují celkem 370 vodojemů . Ty jsou kromě své základní funkce často také dominantou a výrazným prvkem kulturní krajiny. Celková délka vodovodních řadů OOV je 500 kilometrů a jeho součástí také 112 vodojemů, přičemž řada z nich prochází letos důležitými opravami. Ty odběratelé nijak nepocítí.

Kam se momentálně soustředí pozornost vodohospodářů? Na Opavsku se jedná o vodojemy v Chvalíkovicích, Třebomi a Smolkově, ve východní části kraje pak o vodojemy v třinecké části Nebory, Skalici poblíž Frýdku-Místku nebo Frýdlantu nad Ostravicí.

Věžový vodojem v Třebomi, který se nachází v historickém území tzv. Prajzské, má kapacitu 100 metrů kubických pitné vody a v současnosti na něm probíhají například opravy ocelové konstrukce a mnoho dalších nutných rekonstrukčních prací. Technický stav objektu je totiž vzhledem k opotřebení nevyhovující. Na modernizaci třebomského vodovodu vodárenská společnost uvolnila 3,5 milionu korun. Kompletně hotovo bude na konci září.

Do konce října pak bude finalizována rozsáhlá stavební rekonstrukce vodojemu v Chvalíkovicích poblíž Opavy. Ta vyjde na 17 milionů korun. Dalšího 1,2 milionu korun si vyžádají opravy vodojemu ve Skalici u Frýdku-Místku s kapacitou 250 metrů krychlových pitné vody. Účelem akce je zkvalitnění provozních podmínek a zlepšení nevyhovujícího stavu stavebních objektů pro moderní provoz. Kromě toho došlo ke kompletní výměně elektroinstalace a napájení elektrickou energií, nově vyřešena je také ochrana objektu před bleskem, opravou prošly fasády a zastřešení. V tomto případě už opravy s nástupem nového školního roku skončily.

A jak vypadá stav rekonstrukce dvoukomorového zemního vodojemu Třinci-Neborech? Zásahy do vodojemu s kapacitou 2000 kubíků pitné vody si vyžádají 8,5 milion korun. Sanována byla například železobetonová konstrukce vnějších i vnitřních částí.

 

 

Scroll to Top