Třináct obcí postaví nové vodovody a kanalizace

blank

Rada Zlínského kraje projednala a doporučila zastupitelstvu přidělení dotace ve výši 17,5 milionu korun na podporu vodohospodářské infrastruktury 13 obcím. Prostředky jim pomůžou při realizaci projektů v oblasti zásobování pitnou vodou.

„Podpořili jsme například výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice – Raková, odkanalizování obce Sazovice, rozšíření splaškové kanalizace ve Zděchově nebo druhou etapu projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v Halenkovicích,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

A dotace žádaly obce s velikostí do 2 000 obyvatel, svazky obcí od 501 do 2 000 obyvatel nebo jednotlivé místní části do 1 000 obyvatel. Žadatelé mohli získat dotace od 50 tisíc do 10 milionů korun. Tři žádosti nevyhověly. Zastupitelé Zlínského kraje ještě musí dotace definitivně schválit na zasedání, které proběhne 11. září.

Seznam podpořených projektů:
Valašské Příkazy – Kanalizace Valašské Příkazy

Sazovice – Odkanalizování
Zděchov – Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov – I. etapa
Vlčková – Propojení vrtu č. 3 s vodojemem
Podhradí – Vybudování kanalizace v obci Podhradí – II. etapa
Březová – Vodní zdroj pro obec Březová
Veselá – Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice, k.ú. Veselá
Topolná – Vodovod v ulici Nad Školou
Halenkovice – Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa
Police – Stavební lokalita Výpusta – Police, I. Etapa, SO 02, SO 03
Hostišová – Pilotní projekt – čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v jihovýchodní části obce
Zádveřice-Raková – Výstavba vodovodu a kanalizace v obci
Žlutava – Prodloužení vodovodu k místní části Žlaby – II. etapa

 

 

Scroll to Top