Roztání všech ledovců způsobí vzestup hladiny moří o 65 metrů

blank

Pokud budeme stále pokračovat ve spalování fosilních paliv, veškerý led na světě díky globálnímu oteplování roztaje. A to jak na obou pólech, tak i na vrcholcích hor. To podle serveru National Geographic zvedne hladinu moře o 216 stop, což je zhruba 65 metrů. V současné době je na naší planetě asi 21 milionů kilometrů čtverečních ledu a sněhu. Na videu se můžete podívat, jak by vypadalo nové světové pobřeží, když vyškerý tento led a sníh roztaje.

Vědci se shodují, že by trvalo 5000 let, než se veškerý led na planetě Zemi rozpustí. Zároveň však platí varování, že pokud budeme pouštět do ovzduší nadále oxid uhličitý, ledovce by mohli zmizet mnohem rychleji. Podle National Geographic by se totiž takto mohla zvýšit průměrná teplota Země ze zhruba 15 stupňů až na 26°C. Stoupnutím hladiny moří o zhruba 65 metrů by pro mnoho pobřežních měst znamenalo jejich zánik. Svět jak ho známe, by už neexistoval, nabral by zcela nové hranice. Lidé by se museli přesídlit. Začala by možná ta největší migrace v dějinách lidstva.

Způsobů, jak bojovat s globálním oteplováním je dost. Státy se snaží omezovat produkci skleníkových plynů a vědci na celém světě přemýšlí, jak fenomén zastavit, aby například Evropa nepřišla o Benátky nebo o Nizozemsko a Dánsko. Jednou z šancí je geoinženýring – přímé zásahy do atmosféry planety.

Mezinárodní tým vědců nedávno teoreticky testoval možnosti, jak bychom mohli fenomén globálního oteplování stabilizovat či zastavit. Výzkumníci počítali s „koktejlem“ nástrojů, který by měl od Země odrážet solární radiaci. Geoinženýring je však poněkud kontroverzní a mnozí před zásahem varují.

Převzato z webu www.volty.cz

 

Scroll to Top