Věděli jste, že…

blank

…pod diplomatickou čtvrtí ve švýcarské Ženevě se od roku 2009 klikatí více než pět kilometrů potrubí přivádějícího vodu z Ženevského jezera do systému pro chlazení a vytápění budov tamějších mezinárodních organizací?

Unikátní systém nahrazuje tradiční klimatizaci. Voda se čerpá z hloubky 37 metrů a ochlazená v chladicích systémech protéká střechami budov. Tepelná čerpadla z vody v zimě získávají teplo pro vytápění.

Systém se jmenuje Geneva-Lake-Nations a stál 33 milionů švýcarských franků. Je na něj připojeno přes dvacet ženevských budov, které díky němu v diplomatické čtvrti ušetří 30 procent energie a vypustí do ovzduší o 80 procent méně oxidu uhličitého.

Ženeva, ve které žije 200 tisíc obyvatel, patří k významným světovým bankovním a obchodním centrům a je zvlášť oblíbeným kongresovým místem. Ve městě sídlí řada důležitých mezinárodních organizací, jako je Ekonomická a sociální rada OSN, Mezinárodní organizace pro normalizaci nebo Světová zdravotnická organizace.

Scroll to Top