SVS – výnos z vodného a stočného na obnovu infrastruktury aktuálně nestačí

blank

Letošní benchmarking ministerstva zemědělství ukázal, že se Severočeská vodárenská společnost chová zodpovědně a stará se adekvátně o infrastrukturu v jednotlivých okresech. Finanční zdroje z prodeje vody ale skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury nepokrývají.

Doposud dostává SVS z ceny vody 35 %, o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. SVS hledá kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody, která je zakotvena v Podnikatelském záměru.

„Věříme, že se tento model fungování změní k lepšímu v souvislosti s realizací projektu Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury SVS po roce 2020, který akcionáři SVS, města a obce Ústeckého a Libereckého kraje schválili na letošní valné hromadě,“ zní ze severu Čech.

Investice do vodárenské infrastruktury v regionu SVS v roce 2017

Česká Lípa          18 staveb            108 mil. Kč 

Jablonec n. N.   14 staveb            57 mil. Kč 

Liberec                19 staveb            114 mil. Kč 
Chomutov           20 staveb           107 mil. Kč 
Děčín                     19 staveb            152 mil. Kč 
Louny                  29 staveb            108 mil. Kč 
Litoměřice         24 staveb            86 mil. Kč 
Most                     25 staveb            128 mil. Kč 
Teplice                29 staveb            127 mil. Kč 
Ústí n. Labem   21 staveb            132 mil. Kč 

 

Zdroje: Ústecké novinky, SVS

Scroll to Top