Historický vodojem nad Javorníkem pod Rychlebskými horami

blank

Po návštěvě zámku Jánský vrch nad Javorníkem pod Rychlebskými horami poblíž česko-polské hranice můžete pokračovat zámeckým parkem směrem k vyhledávané turistické lokalitě Račí údolí k dalšímu vodárensky zajímavému místu.

Cestou narazíte na vodojem a úpravnu vody, odkud směřuje voda pocházející právě z Račího potoka, který protéká zmiňovaným údolím, k odběratelům v Javorníku. Naskytne se vám krásný výhled na masiv Hrubého Jeseníků, polská jezera (Otmuchowské a Nyské), ale především podhůří i hřeben Rychlebských hor.
Správa vodovodů a kanalizací Javorník, která má vodohospodářskou infrastrukturu na starost, musí v období dlouhých a vydatných dešťů, jako tomu bylo například na začátku letošního května, řešit problémy s vyšším zákalem vody. Filtrační jednotka má podle vodohospodářů nedostatečnou kapacitu, což v důsledku vede k tomu, že se do vodovodního systému může dostat část méně profiltrované vody. Voda se nicméně v těchto dnech více desinfikuje, takže není třeba se bát nežádoucích negativních důsledků. Po vyčištění vody ve zdroji – potoce – je podle správce systému potřeba provést plošné odkalení.
Problémem je i sucho, proto se v současnosti v Javorníku realizuje výstavba náhradního zásobování třemi vrtanými studnami. V provozu by měly být v roce 2018.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top