Vodovody a kanalizace Chrudim dokončily kompletní rekonstrukci technologické části čistírny v Hlinsku

blank

Jedna z nejrozsáhlejších modernizačních akcí financovaných společností Vodovody a kanalizace Chrudim je u konce. Práce byly zahájeny už v roce 2010 a chrudimské vodárny musely vynaložit téměř 65 milionů korun. Průběh oprav byl rozdělen na tři etapy a probíhal za plného provozu čistírny.

„Hrubé ruční česle byly nahrazeny strojně stíranými, rekonstruován byl lapák písku, v dešťovém oddělovači byla osazena nová přepadová hrana a nové strojní zařízení. Z přiváděných průmyslových vod byly odděleny odpadní vody mlékárenské, které procházejí předčištěním před vstupem na čistírnu,“ uvedl ředitel VaK Chrudim Ivo Doskočil.

Poslední část opravy začala před dvěma lety a skončila letos v červenci. V této době byly provedeny úpravy haly hrubého předčištění. Došlo také ke kompletním celoplošným sanacím železobetonových a zabudovaných ocelových konstrukcí, obvodový a střešní plášť budovy byl nahrazen novými sendvičovými panely, osazena byla nová plastová okna a dveře.

Modernizována pak byla technologie filtrace, dmychárny a uskladňovací a vyhnívací nádrže plynového hospodářství. Vyměněná byla rovněž podstatná část elektrických zařízení řešících provozní rozvod silnoproudu, skříňové rozvaděče, deblokační a svorkovnicové skříně.

„Výsledným efektem rekonstrukce je podstatné zlepšení parametrů odpadních vod vypouštěných do řeky Chrudimky,“ uzavřel Doskočil. 

Vodovody a kanalizace Chrudim nejsou provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě. Tím je od prosince 2006 Vodárenská společnost Chrudim.

Zdroj: Chrudimský deník 

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top