Jak se prezentují vodárenské společnosti?

blank

Mediální obraz a vztahy s veřejností jsou v současné době mimořádně důležité. Jak o sobě informují a dávají vědět vodárenské společnosti? Tomuto tématu se mimo jiné věnovalo poslední číslo časopisu SOVAK.

Dá se říct, že většina vodárenských společností je s různou mírou intenzity a kvality aktivní na svých internetových stránkách, kde o haváriích, opravách, investicích informuje veřejnost převážně prostřednictvím tiskových zpráv.

Například společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava kromě klasických aktualit zprostředkovává v sekci Média a podsekci Press Kit graficky přehledně znázorněné informace o úpravnách, čistírnách a úpravnách odpadních vod, stejně jako o základních oblastech své činnosti. Základní představení společnosti najdou návštěvníci také v polském a anglickém jazyce.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava vydávají od minulého roku čtvrtletník Z první ruky. „Myslíme si, že by naše společnost měla intenzivněji komunikovat se svými zákazníky, ale také s veřejnosti v oblastech, kde působí, nebo se svými zaměstnanci. Vzhledem ke svému zaměření mají její aktivity dopad na valnou většinu obyvatel Moravskoslezského kraje,“ uvedl v editorialu pilotního čísla šéfredaktor a mluvčí společnosti Marek Síbrt, podle kterého je časopis dalším nástrojem, prostřednictvím kterého chtějí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava informovat veřejnost o dění ve firmě nebo vodárenské branži. 

Přehledný způsob informování o historii dosavadních investic zvolila Vodohospodářská společnost Olomouc, která v časové ose předkládá uživatelům souhrn nejvýznamněji akcí od roku 2000. Investice jsou také na stránkách pestře fotograficky zpracovány.

Časovou osu s představením úspěšných akcí představují i Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Návštěvnici stránek získají informace v textové podobě, ale některé investice jsou znázorněny ve zvláštní sekci Prezentace i graficky.

O průběžné investiční činnosti se rozhodla Severočeská vodárenská společnost informovat prostřednictvím videí. Na adrese www.svstv.cz tak lze najít i internetovou televizi společnosti, která si klade za cíl uživatele seznámit s významnými investičními akcemi.

Krnovské vodovody a kanalizace využívají také sociální síť Facebook. Podle jednatele Libora Staňka byl profil zřízen v roce 2016 pro lepší informovanost veřejnosti o činnosti společnosti. Komunikace prostřednictvím Facebooku je dle jeho slov pružnější než na internetových stránkách. Staněk však připouští, že se ještě společnosti nedaří plnit týdenní limit aktualizace příspěvků.

Chodské vodárny a kanalizace na svém webu umožňují se spojit s některými pracovníky prostřednictvím komunikačního nástroje Skype. K diskuzi na svých stránkách vyzývá Frýdlantská vodárenská společnost, které spustila diskuzní fórum. Na dotazy zájemců odpovídá ředitel společnosti a vedoucí provozu úpraven vody a čistíren odpadních vod.

Pro informování společnosti volí Jihočeský vodárenský svaz tradiční formy, tedy tiskové zprávy a zpravodaj.

V tuzemsku pak samozřejmě působí i společnosti, které využívají pouze elektronickou verzi zpravodaje. Tento model praktikují například Ostravské vodárny a kanalizace.

A jaká je ve stručnosti situace na Slovensku? Zpravodaj Svet vody vydává Bratislavská vodárenská společnost, Vodu pre vás Středoslovenská prevádzková společnost a Východoslovenská vodárenská společnost nabízí veřejnosti hned tři časopisy: Vodník, Vodný žurnál a Vodníček.

Na zpravodaje vodárenských společností se chce redakce časopisu SOVAK dlouhodobě zaměřit. Některé však mají svá specifika například v tom, že zpravodaj vydává hned několik společností společně. Jedná se třeba o zákaznicky časopis Veolie s názvem Voda pro vás, který vydávají společně Pražské vodovody a kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, Moravská Vodárenská, Královehradecká provozní, 1. SČV a Středočeské vodárny.

 

Scroll to Top