Bude si Pelhřimov o vodě rozhodovat sám?

blank

Mimořádně důležité rozhodnutí čeká na podzim zastupitele v Pelhřimově. Budou rozhodovat o tom, jestli si město bude provozovat svoji vodovodní síť. Chceme posoudit současný stav, který nikdo dvacet let neřešil. Chceme ho zanalyzovat, kde má slabiny a silné stránky, a zjistit, zda by se nám nevyplatilo provozovat vodovod ve vlastní režii,“ pronesl místostarosta Ladislav Med (ODS).

Vodohospodářská infrastruktura v Pelhřimově má dnes jednoho majitele a dva provozovatele. Kanalizační a vodovodní síť patří městu, a to ji částečně provozuje prostřednictvím městské společnosti s ručením omezeným. Infrastrukturu pro dodávky pitné vody pak provozuje společnost Vodak Humpolec. „Voda je strategický artikl, a měli bychom si ji proto zajistit tady v Pelhřimově, a ne si to nechat řídit z Humpolce,“ zastává názor zastupitel Miroslav Šimon (ČSSD).

Pelhřimov si nechal zpracovat analýzu, která mu ukáže, jakou cestou by se měl vydat. S jejími výsledky se zastupitelé seznámí na pracovním semináři, jenž se uskuteční začátkem září. Podle Ladislava Meda je na místě, aby mohlo město hospodařit s vodovodem efektivněji, jako příklad dává čistírnu odpadních vod, kterou si Pelhřimov provozuje zhruba rok a půl. „Když si ji řídíme sami, zvládáme to levněji, dokonce nám generuje zisk,“ řekl Med. 

Kritik vedení radnice Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) je však jiného mínění. Podle něj nelze jednoznačně usoudit, že jde o ziskovou záležitost. „V hodnocení výhodnosti bych byl opatrnější. Jeden rok nám nic neukazuje. Pokud během něj naše eseróčko nic nenakupovalo a do ničeho neinvestovalo, tak prostě bude ziskové,“ uvedl Hájek. 

Ladislav Med připouští, že by bylo v případě převzetí vodovodů potřeba více investovat. „Kromě provozní ekonomiky by bylo třeba v případě samoprovozu vyřešit personální a odborné obsazení, rozšíření administrativní a provozní budovy, případně odkup současné budovy Vodaku a pořízení strojního vybavení,“ nadnesl začátkem léta zastupitelům. 

Jestliže bude chtít Pelhřimov smlouvu s Vodakem skutečně rozvázat, tak má na to čtyři měsíce. Roční výpovědní lhůta se spouští začátkem kalendářního roku.
Zdroj: iDNES.cz 

 

Scroll to Top