Co přináší letní dvojčíslo časopisu SOVAK?

blank

Dvojčíslo časopisu SOVAK má na obálce fotografii Čistírny odpadních vod Žebrák společnosti Vodovody a kanalizace Beroun. Na intenzifikaci a rekonstrukci čistírny se také zaměřil úvodní článek. O zkušenostech z přípravy a realizace vodovodního přivaděče realizovaného v projektu Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou informovali Rostislav Kasal a Tomáš Grim.

S problémy ohledně kvality pitné vody se potýkala obec Trnová. Jak ji vyřešila se dozvíte v textu Mikrofiltrace na ÚV Trnová – první zkušenosti v reálném provozu. Rozsáhlý blok článků se týká vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017, kterou SOVAK ČR uspořádal na výstavišti v Letňanech 23.–25. května.

V další části časopisu mohou čtenáři získat přehled o zajímavých vystoupeních na dalších dvou akcích, semináři Fakta o vodě a konferenci Počítáme s vodou. Jaké povinnosti vodárenské společnosti čekají ve vztahu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se pak mohou čtenáři seznámit v článku Jana Hrabáka a Jakuba Rosypala.

Text Josefa Reidingera je zaměřen na výročí 20 let od katastrofálních povodní, které postihly Českou republiku. Zahájen byl také nepravidelně vydávaný seriál o zpravodajích vodárenských společností. Jako první své periodikum představila společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.

A co vše letní dvojčíslo časopisu SOVAK přináší, můžete zjistit z Obsahu zde.

Scroll to Top