Ústřední čistírna odpadních vod v Praze se pravděpodobně potýká s příliš mastnou ...

blank

Série nápravných zařízení, kterými Pražské vodovody a kanalizace reagovaly na havárii na zařízení Ústřední čistírny odpadních vod Praha ze září 2016, se zdají být účinné. Podle radní Jany Plamínkové by však město příště očekávalo, že bude o problémech informováno dříve a podrobněji. Odborní dále zkoumají, jestli mají problémy čistírny souvislost s vyšším obsahem tuků v pražských odpadních vodách. Pokud se hypotéza potvrdí, bude nutné posílit další technická opatření vedoucí ke zvýšení účinnosti jejich odstraňování.

 

Scroll to Top