Kde déšť barví řeku do ruda

blank

Řeka Rolava pramení na náhorní plošině západních Krušných hor nad bývalou stejnojmennou zaniklou obcí v blízkosti česko-německých hranic u Jeřábího vrchu v nadmořské výšce 920 metrů. Má svůj původ v řašeliništním prostředí. Na začátku protéká Národní přírodní rezervací Rolavská vrchoviště. Nad Novými Hamry se do Rolavy vlévá Slatinný potok a Černá voda a výrazně mění její velikost i charakter z původně horského potůčku zurčícího po náhorní plošině k peřejnaté horské řece.
Vzhledem k okolnímu prostředí mění vydatné a prudké deště barvu vody do rudo-hněda. Tak tomu bylo i v minulém a na začátku tohoto týdne, kdy v západních Krušných horách vydatně pršelo, jak ukazuje fotogalerie níže.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top