Vodohospodáři v Turnově byli úspěšní s žádostí o dotaci

blank

Vodohospodářské sdružení Turnov bylo úspěšné s žádostí o evropskou dotaci na čtyři projekty za téměř 200 milionů korun. Získat by mělo přes 80 milionů korun. Díky dotaci se navýší kapacita úpravny pitné vody v Turnově, odstraní zbytky manganu z vodovodní sítě Turnovska, postaví vodovod do osady Vilémov v Rokytnici nad Jizerou a vybuduje nová kanalizace v Dolních Štěpanicích.

Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí. VHS je vlastníkem vodárenské infrastruktury – vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a dalších zařízení na sítích.

Scroll to Top