Využijte možnosti inzerovat ve stolním kalendáři dodavatelů výrobků a služeb pro obor ...

blank

SOVAK ČR zahájil opět práce na přípravě již 14. vydání tradičního týdenního stolního kalendáře dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací. Tento kalendář připravujeme v nákladu 3 000 ks a je distribuován nejen všem členům našeho spolku, ale i dalším investorům, provozovatelům VaK, účastníkům odborných konferencí a seminářů či spolupracujícím organizacím a specialistům municipalit.

Inzertní modul zahrnuje hlavní inzertní plochu (čistý formát po ořezu 88x117mm) a doplňkovou inzertní plochu (logo společnosti o maximálním formátu 20x40mm a krátké obchodní sdělení – kontakt, maximálně tři řádky textu – 60 znaků na řádek). Jako záznam v kalendáriu si lze objednat i prostor v jednotlivých dnech v kalendáriu pro zveřejnění termínů Vašich odborných akcí. Více informací naleznete v přiloženém letáku (v .pdf a .doc souboru).

Pro zaslání objednávek a podkladů využijte následující kontakt:
Ing. Ivana Weinzettlová Jungová
tel.: 221 082 661, 727 915 184
jungova@sovak.cz

Scroll to Top