Splašky z Nebočad už neskončí v Labi

blank

Výúsť odvádějící splašky přímo do Labe zmizí v Děčíně – Nebočadech. „Odstraněním kanalizační výústi dojde ke zlepšení životního prostředí, protože odpadní vody od přibližně 95 obyvatel budou místo vypouštění do Labe odváděny kanalizačním výtlakem k přečištění do kanalizačního systému zakončeného v čistírně odpadních vod v Boleticích,“ uvedl ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Přepojka na kanalizaci, která vede do čistírny odpadních vod, by měla být hotova v listopadu.

Ilustrační foto

Scroll to Top