Za romantikou, drsnými horami, mlhami a vrchovišti k řece i obci Rolava ...

blank

Působivé panorama vytváří řeka Rolava v oblasti stejnojmenné zaniklé obce na náhorní plošině Krušných hor nad Karlovými Vary a Kraslicemi. Řeka pramení jen několik kilometrů severně od bývalé obce v Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště v blízkosti česko-německých hranic u Jeřábího vrchu v nadmořské výšce 920 metrů. U pramene se historicky dobýval povrchově i hlubinným způsobem cín stejně jako další rudy podél toku řeky. Proto vznikaly v okolí Rolavy v minulosti náhony, které zajišťovaly dostatečný přísun vody pro těžbu.
Nad Přebuzí se tok stáčí na východ a protéká Novými Hamry, Nejdkem, Novou Rolí až se v Karlových Varech vlévá do Ohře. Celý tok je dlouhý zhruba 37 kilometrů.

Říčka tvoří romantická zákoutí především v oblasti přírodní památky Přebuzské vřesoviště (více zde) poblíž zaniklé obce – úchvatná jsou svítání i západ slunce – často orámována krušnohorskými mlhami stoupajícími z vrchovišť. Celé panorama je rámováno krušnohorskými vrcholy nad touto scenérií. Říčka zde má charakter spíše horského potoka a je široká jen o něco více než jeden maximálně dva metry. Do místa se nejlépe dostanete, když necháte auto v níže položené Přebuzi a projdete se k bývalé obci Rolava pěšky, auto je možné s jistými omezeními zaparkovat i u rozcestníku Rolava – zaniklá obec. Sestup od výše položeného hřebene na hranici mezi Českem a Německem do oblasti zaniklé obce a současné přírodní rezervace Přebuzské vrchoviště je úchvatný za každého počasí. Zanechá ve vás hluboký dojem.

Samotná obec Rolava vznikla jako hornická osada již ve středověku, nejstarší písemná záznam ale pochází až z konce 15. století. Těžba a úprava cínové rudy v oblasti probíhala až do konce druhé světové války. Mementem a smutnou vzpomínkou na dobývání, kdy bylo do dolů nasazeni nacisty zajatci, jsou ruiny bývalého dolu Rolava v lesích nad zaniklou osadou (více o dolu zde). Na konci 19. století měla Rolava přes 1000 obyvatel, ještě v roce 1945 zde žilo přes šest set lidí. Více informací o ní se dozvíte zde.

Podél toku řeky vede také z Rolavy cyklostezka až do Nových Hamrů. Právě nad touto obcí získává říčka horský spád, tvoří kaňonovité údolí s peřejemi a romantickou divokou atmosféru. Nad Novými Hamry se do Rolavy vlévá Slatinný potok a Černá voda a výrazně mění její velikost i charakter z původně horského potůčku zurčícího po náhorní plošině k peřejnaté horské řece.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top