Modernizace čistírny odpadních vod ve Vítkově

blank

Na začátku léta zahájila společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava významnou rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Vítkově na Opavsku. Investice ve výši sedmi milionů korun směřovaná do opravy dosazovací nádrže zefektivní fungování provozu. V současnosti SmVaK Ostrava také modernizují a rozšiřují čistírny v Dolním Benešově nebo Háji ve Slezsku. Práce ve Vítkově budou ukončeny v říjnu.  Média o tom informoval mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Vítkovská čistírna byla vybudována téměř před třiceti lety a poslední rozsáhlou opravou prošla v roce 2006. O sedm let později došlo v provozu čistírny k výstavbě nové dosazovací nádrže. Tato stavba umožňuje provedení současného projektu, protože starší nádrž bude odstavena a modernizována. Čistírna má projektovanou kapacitu pro šest tisíc ekvivalentních obyvatel.

„Podélná dosazovací nádrž s pojezdovým mostem má délku třicet metrů a šířku šest metrů. Modernizaci si vyžádalo její opotřebení související s dobou, kdy je v provozu. Demontujeme stávající zařízení a provedeme nezbytné úpravy potřebné k instalaci nové technologie. Sanačními hmotami také ošetříme poškozené části betonových konstrukcí,“ sdělil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Nová dosazovací nádrž bude vybavena moderním plastovým shrabovacím zařízením. Kal bude odváděn prostřednictvím čerpadel a vyčištěná voda pomocí ponořeného děrovaného potrubí.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava jsou klíčovým dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi nejvýznamnější vodárenské společnosti v České republice.

 

Scroll to Top