Lesy ČR začínají požadovat náhrady vzniklých škod na porostech po provozovatelích čistíren ...

blank

Ke znečišťovatelům ovzduší patří například některé teplárny, spalovny odpadu nebo velké průmyslové podniky. V poslední době se však na znečištění začínají podílet i větší čistírny odpadních vod. Státní podnik Lesy ČR už po několika z nich začal vymáhat škody, které svojí činností čistírny způsobily na lesních porostech.

V současnosti běží první soudní spor mezi Lesy ČR a provozovatelem čistírny odpadních vod. Rozhodnutí soudu může být pro další vývoj pojímání odpovědnosti za škodu na lesích zcela klíčové. Lesy ČR začaly postupně oslovovat některé provozovatele větších objektů k náhradě škod způsobených škodlivinami, které do přírody vypouští. Pro vodohospodáře se jedná o nové téma.

Lesy ČR například soudně vymáhají částku ve výši 36 326 korun po společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Podle mluvčí státního podniku Evy Jouklové ale žalovaná strana zaplatit požadovanou náhradu škody odmítá.

Scroll to Top