Vláda se zabývala výkupem pozemků v okolí Nových Heřminov

blank

Ministerstvo zemědělství uvolní na výkup pozemků pod přeložkou silnice v blízkosti plánované vodní nádrže Nové Heřminovy na Bruntálsku 50 milionů korun. K tomuto kroku se zavázalo ve zprávě o stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Opavy, kterou společně s resortem životního prostředí předložilo vládě.

„Výkup pozemků pro přeložku silnice z Nových Heřminov do Zátoru je nutný, aby se mohlo pokračovat v přípravě stavby vodní nádrže. Potřebných 50 milionů korun uvolníme z rozpočtu našeho ministerstva, výkupy budou probíhat v letech 2018 a 2019,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V současnosti probíhá příprava navržených opatření pod profilem budoucí nádrže Nové Heřminovy. Se zahájením stavby nádrže a následného uvedení do ostrého provozu se počítá v letech 2020 až 2025.

Dosud bylo na výkupy majetku vynaloženo téměř půl miliardy korun. Jedná se jak o výkupy pozemků v předpokládané zátopě vodního díla Nové Heřminovy, tak o výkupy pozemků pro realizaci dalších technických opatření v povodí.

Během první etapy přeložky silnice první třídy z Nových Heřminov do Zátoru je nutné získat pozemky o předpokládané výměře 222 tisíc metrů čtverečních, ze kterých se více než 60 procent pozemků ve vlastnictví státu bezúplatně převádí na investora přeložky, což je v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zbylých 40 procent bude potřeba vykoupit.

Zdroj: Enviweb

Scroll to Top