Česko vynaloží na boj proti suchu desítky miliard, ve hře je i ...

blank

Vláda schválila koncepci boje proti dopadům sucha. Ta v mimořádných situacích počítá i se zvyšováním vodného a stočného. Hlavním cílem je snížit rychlé odtoky vody z našeho území. Náklady by měly dosahovat desítek miliard korun.

„Výjimečným ekonomickým nástrojem v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody je možnost zavedení pásmových cen pro vodné a stočné. Při zohlednění sociálních dopadů by byly uplatňovány diferencované ceny podle různé úrovně spotřeby – čím vyšší, tím vyšší ceny pro vodné a stočné,“ stojí ve schváleném materiálu. Zatím se však jedná pouze o hypotetickou variantu.

Materiál analyzuje současnou situaci s vodou v České republice. „Konstatuje sice, že stávající zdroje pitné vody v ČR jsou dostačující, ale varuje také, že skoro pětina území je rizikem sucha ohrožena,“ prohlásil předseda vlády Bohuslav Sobotka.

K zásadním bodům koncepce patří výstavba nových přehrad, návrhy na změny používání vody v průmyslu a zemědělství a také osvěta a monitoring situace v období sucha. „Opatření si vyžádají v příštích letech rozsáhlé a nákladné investice, které se ale jeví v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jako nezbytné. Již dnes jsou některé regiony, především jižní Morava, kde jsem se měl možnost se situací minulý týden osobně seznámit, kriticky ohrožené suchem,“ dodal premiér.

Na projekty zaměřené na boj proti suchu disponuje ministerstvo životního prostředí 13,5 miliardy korun z evropských peněz a do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardami korun. „Dále z národních zdrojů máme připraveno na letošek 240 milionů na program Dešťovka a budeme v národních rozpočtech hledat další prostředky,“ uvedl úřad.

Příslušná ministerstva aktuálně připravují velkou novelu vodního zákona, která na příklad počítá s funkcí ústřední komise pro zvládání sucha a nedostatku vody a s existencí komisí na nižších úrovních. Koncepce rovněž upozorňuje nutnost připravenosti státu na suché periody, které se budou vlivem změny klimatu vyskytovat stále častěji.

Zdroj: E15

Scroll to Top