Co by lidé měli vědět o domácích čistírnách odpadních vod?

blank

Jak funguje domácí čistírna odpadních vod? Proč je lepší než žumpa nebo septik? Na dotazy magazínu Pěkné bydlení odpovídal Daniel Papák ze společnosti Nech to plavat. Přinášíme rozhovor v kompletním znění.

K čemu slouží domácí čistírna odpadních vod a kdy je vhodné o ní uvažovat?

Domácí čistírna odpadních vod slouží k čištění odpadních vod z domácnosti – z WC, koupelny, kuchyně, pračky a myčky. Je potřeba, pokud není možné napojit se na veřejnou kanalizaci ukončenou centrální/obecní/městskou čistírnou odpadních vod. Jde o mechanicko-biologické čištění. Biologické čištění zajišťují užitečné mikroorganismy. Čistírna je vlastně takový živý organismus. Aby ale zůstal živý, musí se provoz domácnosti trochu přizpůsobit. Je třeba zacházet opatrně s dezinfekčními přípravky na bázi chlornanu sodného (SAVO), olej z pánve nevylévat do dřezu a podobně. Někdo může namítnout, že místo čističky se dá použít jímka (žumpa) na vyvážení. To nedoporučuji. Je to provozně velice nákladné řešení. Vývoz odpadních vod pro čtyřčlennou domácnost vyjde ročně na 27 až 45 tisíc korun. Provoz domovní čistírny je více než desetkrát levnější.

V jakých situacích, případech, podmínkách není čistička vhodným řešením – kdy její využití nelze doporučit?

Užitečné mikroorganismy v čističce potřebují pravidelný přísun živin. Domácí čistička je proto nevhodná k nepravidelně užívaným objektům, například k rekreačním chatám. Pokud má chata kuchyň, koupelnu a WC a užívá ji více lidí, doporučuji k čištění použít tříkomorový septik v kombinaci s dočišťovacím filtrem. Jestli jde o malou zahradní chatku se záchodem, kterou užívají nanejvýš dva lidé přes letní sezonu, dá se použít i bezodtoká jímka. Veškeré odpadní vody se nechají odvézt fekálním vozem.

Podle jakých základních parametrů čističku vybírat?

Nejdůležitějším parametrem pro výběr čističky je počet osob, které ji budou trvale používat. Čističky zvládnou jen nevelký rozptyl v počtu osob, například 1 až 5, 3 až 7. Krátkodobě, jeden dva týdny, zvládnou i stoprocentní přetížení, takže s návštěvami rodiny nebo přátel není třeba si lámat hlavu. Dalším důležitým parametrem je způsob vypouštění vyčištěných vod. Ty lze vypouštět do povrchových vod, do podzemních vod nebo do jednotné kanalizace, která nekončí na centrální/ obecní čistírně odpadních vod. Kritéria a podmínky pro jednotlivé způsoby vypouštění se liší. Pro vypouštění do podzemních vod jsou kritéria přísnější a ne každá čistička je dokáže splnit. Také je třeba si předem ujasnit, v jakém režimu budeme chtít čističku schválit. Možnosti jsou dvě: ohlášení stavby nebo vodoprávní řízení. Liší se jak samotným procesem schválení, tak i podmínkami pro provozování čističky. U čističky schválené na ohlášení je nutné nechat jednou za dva roky provést revizi oprávněnou osobou. (Na ohlášení jde schválit jen čističku s CE označením.) U čističky schválené ve vodoprávním řízení je potřeba dvakrát ročně kontrolovat kvalitu vypouštěných vod – objednat u akreditované laboratoře odběr a rozbor vzorku vyčištěných odpadních vod.

Jaká rizika představuje špatný výběr čističky?

Problémem může být špatně zvolená velikost čističky, respektive počet osob, pro který je čistička vhodná. Poddimenzovaná, ale ani předimenzovaná čistička nebude správně fungovat. Výkon čističky lze částečně zvýšit výměnou dmychadla za silnější, které bude dodávat více vzduchu do procesu čištění. Předimenzování čističky je možné částečně eliminovat instalací nosiče biomasy do aktivační části čističky. Mikroorganismy pevně přisedlé na nosiči jsou odolnější než ty volně ve vznosu. Špatný výběr se může vymstít už v okamžiku, kdy budeme chtít schválit čističku na ohlášení a vybereme takovou, která pro ohlášení nesplňuje potřebná kritéria.

Obnáší instalace čističky ještě nějaké další nutné kroky, pokud jde o jednání s úřady?

Domovní čistička odpadních vod je podle vodního zákona vodním dílem. Proto potřebujeme schválení od vodoprávního úřadu, které lze získat prostřednictvím ohlášení, nebo přes vodoprávní řízení. Protože jde zároveň o stavbu, bude ji muset stavební úřad umístit (územní souhlas, územní rozhodnutí). Ke schválení je nutné předložit projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem s autorizací pro vodohospodářské stavby, při vypouštění do podzemních vod také hydrogeologický posudek a spoustu dalších dokladů.

Co obnáší stavebně – jak a kam ji instalovat, co je k tomu třeba?

Domácí čistička se instaluje pod terén. Nad terén vyčnívá jen vstupní víko. Stručně se postupuje následovně: Vykopeme jámu, zhotovíme podkladní betonovou desku. Na ni položíme čističku, propojíme nátokovou a odtokovou kanalizaci, připojíme dmychadlo. Pak čističku začneme plnit vodou a postupně obsypávat. Pokud je úroveň hladiny podzemní vody nad podkladní deskou, je třeba čističku obetonovat.

Jak náročná je domácí čistírna odpadních vod na obsluhu a údržbu?

Záleží na typu čistírny. Některé jsou na obsluhu náročnější, některé méně. Obecně se u čističky pravidelně kontroluje správný chod a množství aktivního kalu (užitečných mikroorganismů). Jestliže dostávají pravidelně živiny, zvětšuje se jejich množství. Po překročení určité koncentrace se musí aktivní kal odčerpat. Třeba na kompost. Je z něj potom výborné hnojivo. Koncentrace aktivního kalu se zjišťuje tzv. kalovou zkouškou: Z aktivační části čističky nabereme do průhledné lahve odpadní vodu, necháme půl hodiny odstát, kal klesne ke dnu a díky tomu můžeme odečíst jeho koncentraci. Některé čistírny mají uvnitř nádrže pytel pro odvodnění kalu. Jakmile se pytel naplní, trvá to několik měsíců, vytáhneme ho a uložíme na kompost, kde se pytel rozloží. Občas je pak potřeba z čističky odstranit biologicky nerozložitelné látky.

V jakých cenových relacích se napojení rodinného domu na čističku odpadních vod pohybuje? A to jak samotné zařízení, tak instalace?

Běžná čistička střední kategorie se dá pořídit v cenách od 35 do 50 tisíc korun. Cena čističky s membránovou filtrací, splňující nejpřísnější kritéria kvality vyčištěných vod, se může vyšplhat až na 100 tisíc korun. Finanční náročnost instalace čističky závisí na více faktorech, například na hloubce uložení čističky, na celkové délce kanalizace, na způsobu vypouštění (vsakovací objekt do podzemních vod, výustní objekt do potoka), na způsobu dodání. Rozdíl je také v tom, zda jsme schopní si související práce provést sami. Svépomocí to můžeme zvládnout třeba za 10 tisíc, dodavatelsky („na klíč“) to může stát i 20 až 50 tisíc korun.

Panují i v tomto sortimentu výrazné rozdíly v kvalitě? Jak vybrat kvalitní produkt, firmu, která čističku odpadních vod dodá, nainstaluje?

Česká, slovenská, německá produkce je v pořádku. Nevybíral bych úplně nejlevnější řešení. Přece jen čistička musí sloužit několik desítek let. Vyvaroval bych se některých levných polských výrobků. Většinou ani nesplňují podmínky české legislativy.

Může laik zvládnout výběr, ohlášení úřadům a instalaci sám, bez pomocí odborníka?

Může. Všechny potřebné informace se dnes dají najít na internetu.

 

Scroll to Top