Liberecká přehrada by mohla mít čistší vodu

blank

Voda v Harcovské přehradě v Liberci by měla být do několika let čistší. Pomůže tomu vybudování veřejné kanalizace na horním toku Harcovského potoka, který nádrž zásobuje vodou. Domy nad přehradou mají septiky a žumpy v často nevyhovujícím stavu, případně se o ně majitelé nestarají tak, jak jim udává platná legislativa. Kanalizace zde vybudována není. Informaci přinesla MF Dnes.
Kanalizaci za desítky milionů korun chce vybudovat město ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností. Využít by k tomu chtělo také dotační prostředky ministerstva životního prostředí. Město už nechalo vypracovat studii, která popíše, na které úseky by bylo možné dotaci využít. Připojeno by mělo být zhruba čtyřicet domů v oblasti, kde doposud kanalizační stoka vybudována není.
Podle odhadů je nejbližší termín, kdy by mohla být kanalizace vybudována, rok 2019. Předtím je třeba zvládnout veškeré formální náležitosti, jako jsou projektová dokumentace, stavební řízení či výběr dodavatele. Zástavba je v lokalitě navíc poměrně roztříštěná, v některých případech tak nebude možné centrální kanalizace vybudovat a lidé si budou muset pořídit domácí čistírnu odpadní vod – i na to je možné čerpat prostřednictvím municipality v současnosti dotaci.
Podle Jaroslava Rašína z odboru životního prostředí libereckého magistrátu bude úřad v budoucnosti pečlivě kontrolovat dodržování platné legislativy v oblasti nakládání s odpadními vodami. Cílem není rozdávat vysoké pokuty, ale přimět obyvatele k napravení nedostatků.

Scroll to Top