Povodí Vltavy upozorňuje před hrozícím nebezpečím

blank

Povodí Vltavy jako správce významných vodních toků a vodních nádrží upozorňuje na nebezpečí, které může hrozit při každém vstupu do vody, plavbě, včetně vodáckého splouvání řek, plavání, potápění a zvláště při skákání do vody.

Veškeré letní sportovní a rekreační aktivity spojené s obecným nakládáním s povrchovými vodami lze provozovat podle vodního zákona jen na vlastní nebezpečí. Zvláštní opatrnost při vodáckých plavbách je nutno věnovat jezům a ostatním vodním dílům na vodních tocích.

Dále upozorňujeme na možnost výskytu překážek na vodních tocích, například na vyvrácené stromy po bouřkách, které se mohou na našem území vyskytnout.

Povodí Vltavy, státní podnik, přeje všem krásné léto u vody bez úrazů a nehod.

(Text byl v nezměněné podobě převzat z internetových stránek Povodí Vltavy)

Scroll to Top