Dostatek vody pro přehradu Josefův Důl zajistí rozšíření jejího povodí

blank

Povodí Labe chce největší nádrž Jizerských hor propojit s Jelením potokem, přivaděč bude vybudován zřejmě do deseti let. Podle studie bude na projekt potřeba přes 60 milionů korun. Informoval o tom portál iDNES.

Přehrada Josefův Důl se nachází v katastru stejnojmenné obce v Jizerských horách. Jejím hlavním účelem je akumulace vody pro účely výroby pitné vody. Josefův důl je zásobárnou vody pro Liberec a posílení kapacity přehrady by mělo zajistit dostatek vodních zdrojů pro krajské město, pomoci by mohlo i Frýdlantsku. Oblast u hranic je ohrožena úbytkem podzemní vody v důsledku rozšíření dolu Turów v Polsku.

„Při plném zabezpečení současných požadavků na odběr pitné vody je zde skutečně také prostor pro nějakou formu vodohospodářské pomoci i na Frýdlantsku,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Jana Burianová. Podle odborníků může přijít Frýdlantsko v horizontu deseti až třiceti let o velkou část zdrojů pitné vody. V případě, že se prognózy naplní, bude potřeba do oblasti přivést vodu z druhé strany Jizerských hor. Už dříve řekl ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti, že v černém scénáři by se mohlo jednat o náklady až ve výši 1,5 miliardy korun.

Povodí Labe si nechalo zpracovat studii, jak lépe využít retenční kapacity přehrad v Jizerských horách a podchytit vodní zásoby v centrální části hor. Kromě Jeleního potoka odborníci posuzovali i variantu, jestli by nebylo možné do Josefova Dolu dovést vodu z bedřichovské přehrady na Černé Nise. Žádná z posuzovaných variant se však neukázala jako vhodná.

Zatím tak bude pokračovat příprava výstavby přivaděče z Jeleního potoka. V současnosti se projekt nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace. Vodohospodáři musí vybudovat potrubí dlouhé 1,6 kilometru.

Scroll to Top