Česká republika loni do svých přístavů v Hamburku investovala 4,1 milionu korun

blank

Plánované stomilionové investice do českých přístavů v Hamburku jsou zřejmě v nedohlednu. Největší loňskou investicí byla oprava asfaltových zpevněných ploch v Sálském přístavu, což byla modernizace nutná pro jeho udržení v provozu. Informoval o tom mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Necelé dva miliony korun loni ministerstvo dopravy investovalo do dokončení stavebních prací, které byly započaty v minulých letech. Jednalo se zejména o oplocení Vltavského a Sálského přístavu a jejich vybavení kamerami pro větší bezpečnost uskladněného zboží.

Česká republika má v Hamburku Sálský, Vltavský a Peutský přístav. První dva jmenované byly Československu propůjčeny k užívání na základě Versaillské smlouvy a Peutský přístav Československo v roce 1929 koupilo.

Modernizace přístavů komplikuje fakt, že Česká republika řeší s Hamburkem výměnu území Sálského a Vltavského přístavu za jiné lokality. „Další prostředky se do přístavů Moldauhafen a Saalehafen s ohledem na probíhající jednání o výměně přístavních území nevkládaly, neboť nebyl zřejmý časový horizont opuštění území a bylo by riziko, že investice by pak nebyly efektivní,“ uvedl Neřold.

Jednání o územní výměně trvají déle než rok a zatím nemají jasný výsledek. Do konce letošního července chce Hamburk navštívit ministr dopravy Dan Ťok. Česká republika plánuje vyměnit svá území za přístavní zónu s lepším dopravním napojením, především pro námořní lodě. Nově získané území by tak mohlo plnohodnotně sloužit k zahraničnímu obchodu podniků z České republiky. Německá strana naopak sdělila, že by české území využila pro komerční výstavbu.

Významnou modernizaci českého území v Hamburku oznámilo ministerstvo dopravy v roce 2015. Do chátrajících pozemků plánovalo ministerstvo investovat zhruba 150 milionů korun a obnovit je do podoby, která by byla lákavá pro lodní dopravce. Z plánovaných investičních akcí se však zatím uskutečnil jen zlomek v podobě demolice zchátralých budov, nebo zmíněného oplocení areálu a opravy asfaltových ploch.

 

Scroll to Top