Vodní nádrže v Povodí Odry sehrály v roce 1997 klíčovou roli

blank

Během červencových povodní v roce 1997 sehrály zásadní roli nádrže ve správě Povodí Odry, které dokázaly zachytit desítky milionů kubíků přívalových srážek.

Nově vybudovaná kaskáda nádrží Slezská Harta – Kružberk zachytila více než 48 milionů kubíků, vodní dílo Šance 14,7 milionů a Morávka 6,5 milionu kubíků vody, která do nádrží během kritických dnů přitekla.

V nádržích, které slouží především jako zdroje vody pro průmysl, případně pro rekreační účely, tedy nádrže u Havířova – Žermanice na řece Lučině a Těrlicko na Stonávce, zachytily dohromady 7,5 milionu kubíků vody.

Zajímavostí je, že právě dokončovaná Slezská Harta jako největší vodní dílo v regionu se měla plnit až 15 let. Povodně tuto teorii dokonale vyvrátily a potvrdily správnost rozhodnutí dílo, o jehož budoucnosti panovala poměrně intenzivní diskuze, dostavět. Slezská Harta byla oficiálně dokončena několik měsíců po povodních v listopadu 1997.

Scroll to Top