Fakta o vodě: Jaké nejčastější nepravdy o vodě kolují veřejným prostorem?

blank

Generální ředitel společnosti ČEVAK, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v jižních a západních Čechách, Jiří Heřman se na semináři Fakta o vodě v poslanecké sněmovně zaměřil na vyvracení nepravd, které v souvislosti s oborem ve společnosti, potažmo médiích rezonují.
Očividná nepravda je podle něj tvrzení, že stát zprivatizoval vodu. Ve skutečnosti je 85 % majetku nadále v rukou municipalit. Soukromý sektor má nějaký vliv na zhruba 15 % infrastruktury, faktický vliv jen na 10 %. To v podstatě znamená podíl společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v moravskoslezském regionu, kde je situace od zbytku republiky odlišná.
Za rafinovanější nepravdy označil Heřman teze, že Provozovatel je jen překupník. – Provozní model je zestátněním nákladů a privatizací zisků. – Kdyby nebyl provozní model, veškerý zisk by mohl jít do obnovy infrastruktury.
Provozovatel přitom podle něj vykonává podstatnou část činností, které by jinak musel vykonávat vlastník, tyto činnosti mají logicky své náklady a nároky na kapitál. Druhou tezi vyvracel argumentací, že vlastník i provozovatel nesou každý svůj díl nákladů i zisků. Vlastníci z řad municipalit velice často zisk vykázat nechtějí a raději systém dotují skrze nízké/dotované ceny. Zodpovědný vlastník má přitom podle Heřmana zpravidla řádově vyšší zisk než provozovatel. Omyl v v případě třetího tvrzení spočívá v tom, že ze zisku je nutné také obnovovat a rozvíjet provozní, ne pouze infrastrukturní majetek. Bude-li tedy vlastník infrastrukturu provozovat sám, bude muset mít a tudíž i obnovovat a rozvíjet také provozní majetek.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top