V poslanecké sněmovně probíhá seminář Fakta o vodě

blank

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Bartošek zahájil v poslanecké sněmovně seminář zaměřený na vodárenství a vodohospodářství.
Podle Bartoška není možné o vodárenství uvažovat v horizontu čtyřletého volebního období. Dodávky kvalitní pitní vody bereme podle něj v současnosti v naší zemi jako samozřejmost. Jako něco, na co máme nárok. V budoucnosti ale o tomto sektoru povede velká diskuze, kdy si bude nutné odpovědět na řadu otázek, kde jednoduché recepty a odpovědi neexistují, ačkoliv někteří populisté tvrdí opak.
Diskuze musí být podle Bartoška opřena o praxi a jasná fakta. Ta například doloží, který model provozování vodohospodářské infrastruktury je nejlepší. Zda smíšený, oddílný nebo jakýkoliv jiný.
Otázka vodárenství a vodohospodářství bude podle místopředsedy sněmovny klíčová a strategická pro budoucnost naší země. Proto je nutné vést o této problematice intenzivní veřejnou debatu. Dnešní seminář má být jedním z příspěvků k této diskuzi. Podle Bartoška nebude otázka vody v budoucnosti jen problematikou peněz a financování, ale také záležitostí zajištění dostatečných vodních zdrojů.

Scroll to Top